Władze Spółdzielni - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radunia"

Przejdź do treści


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Radunia"

Prezes Zarządu

Aleksandra Szudzińska - Kempa

Członek Zarządu - Główna Księgowa

Halina Landsberg

Z-ca Prezesa d/s techniczno-eksploatacyjnych Anita Słomińska

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Radunia"

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Kaczmar

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zbigniew Basiel

Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Gniewiewska

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Bastian

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Budzka

Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Maciejewska

Członek Rady Nadzorczej

Mariola Olak
Członek Rady Nadzorczej
Danuta Strzelec

Członek Rady Nadzorczej

Magda Tarkowska

Wykaz Komisji Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

Danuta Strzelec

Barbara Budzka

Bartosz Bastian

Komisja GZM

Mariola Olak

Magda Tarkowska

Zbigniew Basiel

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Magdalena Maciejewska

Anna Kaczmar

Anna Gniewiewska

Wróć do spisu treści