Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radunia"

Przejdź do treści
OFERTA   PRACY
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radunia" w Pruszczu Gdańskim poszukuje osoby na stanowisko
KONSERWATOR - HYDRAULIK.
Oferujemy dobre warunki pracy w oparciu o umowę o pracę. Zakres obowiązków oraz wymagania znajdują się tutaj. CV prosimy przesłać na adres e-mail biuro@sm-radunia.com.pl lub złożyć w siedzibie Spółdzielni - ul. Tysiąclecia 8, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 682 20 18.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022r. znajduje się tutaj.
WYMIANA WODOMIERZY
 W związku z upływem 5-cio letniego okresu  legalizacji elektronicznych wodomierzy z odczytem radiowym zamontowanych w państwa mieszkaniach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Radunia" w Pruszczu Gdańskim informuje, że w okresie od 21 lutego  do 30 czerwca 2022r. przeprowadzona będzie wymiana tych wodomierzy. Koszt dostawy wodomierza, jego wymiana, montaż zaworu zwrotnego i założenie plomb wynosi 159,84 zł. brutto/sztukę dla lokali mieszkalnych. Dalsze informacje znajdują się tutaj.

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że na terenie SM Radunia w Pruszczu Gdańskim wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce realizowane badania ankietowe GUS. Zakres czasowy badań obejmuje II kwartał 2022r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną badania ankietowe będą realizowane telefonicznie w godz. 9.00 - 14.00. Więcej informacji znajduje się tutaj.
Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online na podatki.gov.pl!
K O M U N I K A T
 W związku z ogłoszonym na obszarze Polski, stanem zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020r. -do odwołania i podjętymi przez Rząd działaniami prewencyjnymi dotyczącymi ograniczenia zgromadzeń, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RADUNIA” uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbędzie się w późniejszym terminie tj. po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Szczegóły znajdują się tutaj.

Funkcjonowanie Spółdzielni „Radunia” w czasie pandemii

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółdzielni ograniczeniom podlega bezpośrednia obsługa interesantów. Preferujemy obsługę mieszkańców drogą telefoniczną, mailową i pisemną jako najbezpieczniejszy sposób komunikacji.

Dostępna jest zewnętrzna skrzynka  na korespondencję. Skrzynkę opróżniamy każdego ranka, w dniach pracy. Jeśli życzą sobie Państwo potwierdzenia otrzymania pisma prosimy o stosowną adnotację na piśmie.

W przypadku kiedy wizyta osobista jest niezbędna przypominamy o konieczności umówienia się na wizytę na konkretny dzień i godzinę.     

Prosimy o zachowanie dystansu społecznego, używanie maseczek ochronnych, ograniczenie kontaktów z innymi osobami do niezbędnego minimum.

Prosimy także o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami obcymi zachęcającymi do skorzystania z różnego rodzaju usług, w szczególności skierowanych do osób starszych.


Aktualności

Przydatne linki

Podstawowe informacje

 • Godziny urzędowania - kliknij tutaj,

 • Statut Spółdzielni i regulaminy - kliknij tutaj,
 • Uchwały Rady Nadzorczej - kliknij tutaj,
 • Ogłoszenia o przetargach - kliknij tutaj,

 • Informacja o Internetowych Kontach Mieszkańców (IKM) - kliknij tutaj,
 • Logowanie do usługi Internetowych Kont Mieszkańców  - kliknij tutaj,

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek - 9:00 - 13:00, 13:30 - 16:30

 • Środa - 9:00 -13:00

Telefony służb technicznych

Od dnia 16.04.2015 dyżury pogotowia lokatorskiego w:

 • poniedziałek w godz. 16:00 - 20:00
 • wtorek - czwartek w godz. 15:00 - 20:00
 • piątek w godz. 14:00 - 20:00

pełnią konserwatorzy SM "Radunia" pod numerami:

 • hydraulik - 509 781 816
 • elektryk - 509 781 815
W dni powszednie w godz. 20:00 - 7:00 oraz dni wolne od pracy całodobowo wszelkie awarie należy zgłaszać  do firmy LIRECO pod nr tel. 661 621 178

Zarząd przyjmuje interesantów

 • w poniedziałki w godz. 14:00 - 16:30


Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów

 • w okresie pandemii dyżury Rady Nadzorczej są zawieszone.

 Internetowe Konta Mieszkańców (IKM)


Informujemy, że od kwietnia 2014 roku uruchomiona została intermetowa usługa oferująca przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu. Za pośrednictwem Intenetowej Kartoteki Mieszkańców (IKM) można sprawdzić swoje saldo czynszowe: zaległość / nadpłatę,  naliczenie czynszowe, wnoszone wpłaty, rozliczenie wody.


Uwaga! Saldo przedstawione w IKM nie zawiera  naliczonych odsetek od zaległości czynszowych.
W celu uzyskania informacji o aktualnej wysokości naleznych odsetek prosimy o kontakt z działem księgowości: tel. 58 682 20 18 w. 27 lub e-mail: czynsze@sm-radunia.com.pl.

Adres do Internetowej Kartoteki Mieszkańców: http://ikm.sm-radunia.com.pl


Od 1 stycznia 2014r. wszystkie lokale mieszkalne mają przydzielone indywidualne numery rachunków bankowych
, na które prosimy dokonywać opłaty z tytułu czynszu.

Numery rachunków bankowych Spółdzielni:

 • 56 1020 1909 0000 3702 0036 4349  (BANK PKO BP O/PRUSZCZ GDAŃSKI)
 • 21 8335 0003 0116 6882 2000 0001  (BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GD.)


Na w/w konta prosimy dokonywać opłaty z tytułu indywidualnych polis w firmie UNIQA.

Informację o indywidualnym numerze rachunku oraz druki oryginalnych dowodów wpłat można uzyskać w księgowości Spółdzielni.

  Zmiana cen za dostarczoną energię cieplną


 • Aktualne ceny i stawki opłat za energię cieplną dostarczaną przez "PEC" Sp. z o.o. znajdują się tutaj (14.02.2022). Więcje informacji można znaleźć tutaj.

 • Aktualne ceny i stawki za energię cieplną dostarczaną przez GPEC PRO Sp. z o.o. znajdują się tutaj (31.12.2021).
 • Zalecane zasady oszczędzania ciepła można znaleźć tutaj.

 Aktualne przetargi i ogłoszenia

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radunia” w Pruszczu Gdańskim posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 75,69 m² położony przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pruszczu Gdańskim. Lokal będzie dostępny od dnia 1 lipca 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Tysiąclecia 8 w Pruszczu Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 682 20 18, e-mail: biuro@sm-radunia.com.pl

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radunia” w Pruszczu Gdańskim, ul. Tysiąclecia 8  oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie nw. robót:
 1. Przebudowa instalacji gazowej wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym (3 klatki i 36 mieszkań) w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 4
 2. Przebudowa instalacji gazowej wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym (3 klatki i 36 mieszkań) w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 6
Materiały niezbędne do sporządzenia oferty oraz warunki do umowy można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie Spółdzielni od 14.06.2022r. w godzinach pracy Spółdzielni. Kompletne oferty wraz z pełną wyceną kosztorysową i przedmiarami należy składać w zamkniętych kopertach również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie Spółdzielni do 29.06.2022r, do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi  29.06.2022r o godz. 9:30. Więcej szczegółow dotyczących przetargu znajduje się tutaj.


 


Wróć do spisu treści